<tt id="wnmyi"></tt>

     主要业绩

     福州龙津阳岐水系治理溢流污染控制项目

     项目内容:福州龙津阳岐水系治理项目含13条河道,流域范围约32km ,具体工程有沿河截污、底泥清淤、垃圾拦截清理、驳岸工程、生态修复工程、景观绿化工程 、智慧水务和运营调度。 

     涉及产品:智能截流井工艺包、智能调蓄池工艺包、管网自主维护工艺包及旋流沉砂器、闸门等相关设备。


     合盈登陆 114| 534| 477| 60| 183| 648| 975| 441| 636| 69| 213| 264| 414| 210| 144| 249| 321| 768| 912| 669| 216| 144| 546| 744| 969| 963| 216| 882| 759| 531| 468| 858| 558| 9| 144| 114| 393| 351| 66| 912| 843|