<tt id="wnmyi"></tt>

     主要业绩

     福州龙津阳岐水系治理溢流污染控制项目

     项目内容:福州龙津阳岐水系治理项目含13条河道,流域范围约32km ,具体工程有沿河截污、底泥清淤、垃圾拦截清理、驳岸工程、生态修复工程、景观绿化工程 、智慧水务和运营调度。 

     涉及产品:智能截流井工艺包、智能调蓄池工艺包、管网自主维护工艺包及旋流沉砂器、闸门等相关设备。


     合盈登陆 150| 381| 551| 209| 358| 734| 524| 380| 913| 228| 864| 340| 237| 299| 749| 815| 229| 741| 481| 56| 93| 778| 716| 947| 55| 385| 657| 25| 714| 627| 98| 758| 419| 951| 942| 739| 408| 242| 819| 71| 937|